Een uitvaartverzekering dekt (een deel van) de kosten van een begrafenis of crematie. Afhankelijk van het type verzekering is dit in de vorm van uitkeren van een geld bedrag of wordt de begrafenis voor u geregeld door een uitvaartondernemer. In dit laatste geval spreken we van een verzekering in natura.

Wat betekent het afkopen van een verzekering?

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering, ook wel nabestaandenverzekering genoemd, spreekt u een looptijd af. Tijdens deze periode betaalt u premie. Wanneer u hier vroegtijdig mee wilt stoppen, is het in sommige gevallen mogelijk de uitvaartverzekering af te kopen. Dit houdt in dat u stopt met het betalen van de premie, maar hiermee komt ook de dekking van de verzekering te vervallen. Uw nabestaanden hebben dan geen recht meer op een vergoeding voor uw uitvaart. Soms heeft u recht op een afkoopwaarde. Dit betekent dat u een deel van de betaalde premie terug ontvangt.

In welke gevallen is afkopen van een uitvaartverzekering mogelijk?

Het afkopen van een verzekering behoort niet altijd tot de mogelijkheden. Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden, die u hebt ondertekend bij het afsluiten van de verzekering. In het algemeen kan worden gesteld dat wanneer u een uitvaart verzekering in de vorm van een kapitaalverzekering hebt afgesloten een afkoop mogelijk is. Bij verzekeringen met een in natura polis is dit vaak niet het geval. In uitzonderlijke gevallen biedt ook een in natura polis mogelijkheden tot een afkoop.
U kunt hierbij denken aan een verhuizing naar het buitenland. Een verzekeraar wil dan vaak de dekking in natura niet meer bieden. In de polisvoorwaarden van uw verzekering kunt u nazien welke mogelijkheden er voor u zijn om een verzekering af te kopen.

Hoeveel is de afkoopwaarde?

Iedere verzekeraar hanteert zijn eigen rekenmodel om de afkoopwaarde van uw verzekering te bepalen. in veel gevallen loopt het percentage van de betaalde premie dat u terug ontvangt op naarmate de looptijd van de verzekering langer duurt. Vaak is dit bedrag lager dan mensen verwachten. Vandaar het van belang is u goed te laten informeren door uw verzekeraar. U kunt hiervoor zelf de polisvoorwaarden doornemen of telefonisch contact opnemen. Medewerkers van uw verzekeraar adviseren u graag over wat het beste is in uw specifieke situatie.

Pin It on Pinterest